Maartensdijklaan 623, 2541VC, Den Haag
+ 31 (0) 70 22 11 797
info@steedsvoldoende.nl

Wat te doen bij…

Wat te doen als onderwijs niet lukt?

Niet opgeven of teleurgesteld raken. Er is nog hoop! 
Op het moment als het niet meer lukt, is het dus allereerst van belang om goede diagnostiek te doen is de ervaring. We weten uit de verschillende invalshoeken dat het verschillende redenen kan hebben. Het is daarom belangrijk om te kijken naar mogelijkheden en beperkingen van de jongere. Ook het in kaart brengen van de emotionele ontwikkeling, intelligentie, persoonlijkheidskenmerken en eventuele angst- en stemmingsklachten kunnen relevant zijn.

Niet alleen het functioneren van de individuele jongere verdient aandacht bij het stellen van een goede diagnose. Het is ook belangrijk om goed naar de jongere en de omgeving te luisteren. Het liefst spreken wij zoveel mogelijk mensen die nauw betrokken zijn bij de jongere, zoals ouders, leerkrachten of andere hulpverleners. Het is belangrijk om oog te hebben voor de omgeving, de sociale steungroep, en de mate waarin aanwezige steun aansluit bij wat de jongere nodig heeft.


Wat doe je als school als de groepsprocessen verstoord zijn?

Leren functioneren en/of participeren in groepen/klassen is waardevol. Je deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt elkaar als dat nodig is.

Althans, als de groep goed functioneert. In het onderwijs kun je er niet omheen. De groepen zijn vaak willekeurig samengesteld. Leerlingen hebben in principe niet zelf voor de groep gekozen, ze worden erin geplaatst. Dan is het de vraag of de groepsleden ook samen een hechte groep kunnen gaan vormen. Je kunt echter veel doen om de groepscohesie (samenhang) te bevorderen.

We helpen jullie graag over hoe je de groep en het groepsproces kunt hanteren. Dit stimuleert het leef-, leer- en werkklimaat.


Wat doe je als school wanneer je vastloopt met de begeleiding?

Wij bieden leerlingen, ouders en scholen begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van een geschikte onderwijsplek voor de leerling. We zorgen dat er weer vertrouwen en verbinding komt tussen leerling, ouder en school.

Dus, zit je met een leerling thuis of loopt een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders en school niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan zijn wij er om te helpen!

Samen met de ouders en de leerling, de school en eventueel betrokken hulpverleners kijken wij wat het beste bij de leerling past. Wij maken hierbij gebruik van onze uitgebreide netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden van creatieve oplossingen zoals bijv. het bieden van coachingonderwijs op afstand en/of groepsdynamica.


Docenten trainen

Wij maken gebruik van “Train de trainer principe”. Dit houdt in dat de docenten/mentoren getraind worden om de hedendaagse problemen in de klas te voorkomen en tegelijkertijd leren de docenten elkaar te trainen.

De training is bedoeld voor de docenten/mentoren om hun huidige werkwijze te optimaliseren en te professionaliseren.

De volgende vragen worden tijdens deze sessie beantwoord:

  • Hoe sta ik voor de groep?
  • Hoe kom ik over als docent/mentor?
  • Hoe reageren leerlingen op mij?
  • Zelfregie: wat houdt het in? Waar liggen de grenzen rondom eigen regie?
  • Wat moet ik als docent/mentor in huis hebben? Welke manier van trainen hoort bij jou?